PRIMA PAGINA HARTA SITE


Licitatii 2017
margine

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov, prin reprezentantul sau legal, d-na LILIANA DRAGOMIR, in calitate de Director Executiv, va invita sa depuneti oferta pentru achizitia directa a contractului de 'Servicii de formare profesionala' in meseria:

Agent de securitate - cod COR 5121.1.3

In acest sens invita operatorii economici interesati sa acceseze site-ul A.J.O.F.M. Brasov, sectiunea LICITATII de unde se poate descarca invitatia de participare.
Termenul limita de depunere a ofertelor: 17.07.2017 ora 12.00

Conditii de participare:
In urma studierii cerintelor, operatorii economici vor posta oferta de pret in catalogul din SEAP sub denumirea Oferta conform anunt publicitar nr.xxx, anuntind prin fax la numarul 0268/412552 sau la adresa de e-mail ajofm@bv.anofm.ro postarea acesteia, iar pina la data de 17.07.2017 ora 12.00 vor depune oferta detaliata in original la sediul A.J.O.F.M. Brasov, str. Lunga nr. 1A, Secretariat.
Documentatia tehnica (caietul de sarcini) va fi transmis potentialilor ofertanti prin e-mail si poate fi obtinuta pina la data de 14.07.2017 ora 10.00 printr-o solicitare pe adresa de e-mail ajofm@bv.anofm.ro sau prin fax la numarul 0268/412552.

Anuntul a fost publicat si in SEAP la sectiunea 'Documente-Publicitate anunturi'.
Formulare
Model contract