PRIMA PAGINA HARTA SITE


Licitatii 2017
margine

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov, prin reprezentantul sau legal, d-na LILIANA DRAGOMIR, in calitate de Director Executiv, va invita sa depuneti oferta pentru achizitionarea de 'Servicii de efectuare a analizei de risc la securitatea fizica' a unitatii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov.

In acest sens invita operatorii economici interesati sa acceseze site-ul A.J.O.F.M. Brasov, sectiunea LICITATII de unde se poate descarca invitatia de participare.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 15.05.2017 ora 13.00

Conditii de participare:

In urma studierii cerintelor, operatorii economici vor posta oferta de pret in catalogul din SEAP sub denumirea Oferta conform anunt publicitar nr.xxx, anuntind prin fax la numarul 0268/412552 sau la adresa de e-mail ajofm@bv.anofm.ro postarea acesteia, iar pina la data de 15.05.2017 ora 13.00 vor depune oferta detaliata in original la sediul A.J.O.F.M. Brasov, str. Lunga nr. 1A, Secretariat.
Documentatia tehnica (caietul de sarcini) va fi transmis potentialilor ofertanti prin e-mail si poate fi obtinuta pina la data de 12.05.2017 ora 10.00 printr-o solicitare pe adresa de e-mail ajofm@bv.anofm.ro sau prin fax la numarul 0268/412552.

Anuntul a fost publicat si in SEAP la sectiunea 'Documente-Publicitate anunturi'.

Formular 1